Ulgi we wpłacie na PFRON

Zakład Produkcyjno – Handlowy „ADAX” Andrzej Pietrzykowski posiada status Zakładu Pracy Chronionej wydany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej: Decyzja nr D/02050 z dnia 28.10.1996r.

Dokonując zakupu w naszej firmie otrzymują Państwo ulgę we wpłacie na PFRON.